Jørgen Friis a/s er din stabile og fleksible servicepartner siden 1967. Vi tilbyder en bred vifte af service, herunder rengøring, ejendomsservice, vinduespolering og a-z løsninger, som skræddersyes efter jeres behov.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR JØRGEN FRIIS A/S

1. Vi er den dataansvarlige – hvad betyder det?
Som leverandør af serviceydelser til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af serviceydelser og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.


2. Hvordan kontakter du os?
Jørgen Friis A/S er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


Kontaktoplysninger:


Jørgen Friis A/S
Kirstinehøj 56A
2770 Kastrup
CVR: 16262439
Telefonnr.: 36705585
Kontaktperson: Jesper Friis
Mail: jesper@jorgenfriis.dk
Website: www.jorgenfriis.dk


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af serviceydelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.


4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.


5. Vi overlader dine personoplysninger til
Medarbejdere ved Jørgen Friis A/S for hvem det er relevant at få adgang til dine personoplysninger, for at de kan udføre deres arbejde.


6. Vi beskytter dine personoplysninger
Vi har indført passende tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang.
Internt i virksomheden har vi funktionsopdelte opgaver, adgangsbegrænsede systemadgange, en etableret politik for håndtering af persondata samt fokus på løbende at forbedre eksisterende procedurer.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.


7. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.


8. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Jørgen Friis A/S og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Jørgen Friis A/S, sletter vi dineoplysninger tidligst efter indeværende år + 5 år jf. Bogføringsloven.
10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

– Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

13. Klage til Datatilsynet
Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

​HVORFOR VÆLGE JØRGEN FRIIS A/S

Vi har erfaringen

Vi har et bredt erfaringsgrundlag. Siden ’67 har vi opbygget stabile kunde-relationer. Vi ved hvordan man gør, hvornår og hvorfor. Derfor kan du have tillid til os.​

Kvalitetsbevidst

Hos Jørgen Friis a/s har vi fokus på kvalitet, og at kunden altid er tilfreds. Opskriften på dette er korte kommandoveje samt løbende kvalitetssikring.​

Vi kan det hele

Vi tilbyder en bred vifte af service, herunder rengøring, ejendomsservice, vinduespolering og a-z løsninger, som skræddersyes efter jeres behov.​

​KONTAKT

Jørgen Friis A/S

Kirstinehøj 56 A

2770 Kastrup

CVR: 16262439

Telefon: +45 3670 55 85

Email: mail@jorgenfriis.dk

Faktura: faktura@jorgenfriis.dk

OM OS

Jørgen Friis a/s er et veletableret og familieejet serviceselskab med over 40 års erfaring. Vi udfører alle opgaver indenfor servicebranchen herunder rengøring, vinduespolering, ejendomsservice samt integrerede facility managementløsninger.

​ARBEJDSTILSYNET

​Jørgen Friis A/S | Personale politik | Privatlivspolitik | Ansættelses politik | CVR nr.: 16262439

linkedin

email